Euro Special Note VOC

3,95

De Euro Special Note gewijd aan De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Let op! Biljetten van dit thema die we nu te koop aanbieden, hebben een misdruk. Op verzoek van verzamelaars bieden we deze biljetten toch aan, zodat u uw collectie compleet kunt maken. Deze biljetten kunnen echter niet retour gezonden worden.

Artikelnummer: 8719326487700 Categorie:

VOC

Oplage: 7.500 Stuks

Dit Euro Special Note biljet is gewijd aan De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

De Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC, is opgericht in 1602 en heeft tot 1800 bijna 2 eeuwen lang een grote rol gespeeld in de wereldwijde scheepvaart. De VOC was toen het grootste handelsbedrijf ter wereld en de VOC was het eerste bedrijf ooit met vrij verhandelbare aandelen. In naam van de Republiek mocht de VOC verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen.

Gedurende het bijna 200 jaar bestaan van de VOC werden ongeveer 4700 VOC schepen naar Azië uitgerust, waarvan bijna 1700 in de zeventiende en meer dan 3000 in de achttiende eeuw. De VOC had een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan: het hele VOC octrooigebied stond toentertijd bekend als Indië. Het feitelijke handelsgebied van de VOC strekte zich uit van Kaap de Goede Hoop tot China en Japan. Op het toppunt van haar macht had de VOC wereldwijd rond de 25.000 werknemers in dienst.

Tussen 1498 en 1595 was de specerijenhandel op Oost-Indië volledig in handen van de Portugezen. De eerste jaren van de VOC werd zwaar geïnvesteerd in een oorlogsvloot, om in Azië vaste voet aan de grond te krijgen. De VOC deed dit door Portugese handels- en oorlogsschepen aan te vallen en havens te blokkeren. De start van de VOC viel samen met de Gouden Eeuw: de Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.

De VOC richtte een handelsnetwerk op tussen de diverse handelsposten in de Aziatische regio. Deze intra-Aziatische handel zorgde vele jaren voor grote VOC winsten. In 1619 veroverde Jan Pietersz. Coen de stad Jayakarta en stichtte er voor de VOC Batavia. Batavia werd de hoofdstad van de Nederlandse kolonie ‘Nederlands-Indië’. Batavia heet tegenwoordig Jakarta. Toen de Shogun van Japan in 1641 zijn land sloot voor buitenlanders, kreeg de VOC als enige toestemming om vanaf het eilandje Dejima bij Nagasaki handel te blijven drijven.

De VOC bezat tal van factorijen. Een factorij was een nederzetting in een ander land die fungeerde als steunpunt voor overzeese handel, bijvoorbeeld:
Kaapstad Zuid-Afrika was meer een verplichte aanleghaven en verversingsstation,
Mokka vanwege de koffie,
Kust van Coromandel vanwege de textiel,
Colombo vanwege de kaneel,
Calicut vanwege de zijde,
Ambon vanwege de kruidnagelen,
Formosa vanwege de huiden,
Dertien Factorijen in Kanton, China, vanwege de thee,
Dejima was van 1641 tot 1859 de Nederlandse handelspost in Japan vanwege de uitvoer van zilver, koper, porselein en lakwerk.

Binnen de Aziatische factorijen en het door haar gecontroleerde gebied regelde de VOC het bestuur en de rechtspraak. Vandaag de dag worden de archieven van de VOC beschouwd als werelderfgoed.

Cornelis Tromp

Op de achterkant van de Euro Special Note is Cornelis Tromp te zien. Cornelis Tromp (1629 –1691) was de tweede zoon van Maarten Harpertsz. Tromp, de bekende Nederlands zeevaarder en luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. Cornelis Tromp werd uiteindelijk opperbevelhebber van de Deense en Nederlandse vloot.

Sinds 1622 werkte de VOC regelmatig samen met de Admiraliteitscolleges van de Republiek (de “marine”). De oorlogsschepen begeleidden de koopvaarders en de VOC stelde schepen ter beschikking van de oorlogsvloot. Tromp heeft bij vele zeeslagen onder leiding van Michiel de Ruyter meegevochten tegen de Engelsen. De Engelse oorlogen zijn ontstaan door rivaliteit tussen de Republiek en Engeland op het gebied van de handel. Na het overlijden van Michiel de Ruyter werd Cornelis Tromp op 6 februari 1679 benoemd tot luitenant-admiraal-generaal van de Republiek.

Winkelwagen